Ľudské telo vysiela rôzne elektromagnetické vlny, pričom bunky rôznych tkanív a orgánov majú svoje špecifické frekvencie. Frekvenčné spektrum u zdravého človeka je iné ako u človeka chorého. Pokiaľ telo ovplyvňujú rušivé elementy, je vystavené choroboplodným zárodkom, dlhodobému stresu a pod., môže dôjsť k poruche komunikácie na vnútrobunkovej a medzibunkovej úrovni. Dochádza k narušeniu auto-regulačného systému, zníženiu imunity a vzniku ochorení.

Primárnou funkciou zariadení na biologickú rezonanciu je poslať špecializované elektromagnetické vlny do tela pacienta a potom zaznamenať spätnú väzbu poskytovanú bunkami po celom tele. Myšlienka tejto technológie spočíva v tom, že ľudské telo vysiela rôzne elektromagnetické vlny, pričom bunky rôznych tkanív a orgánov majú svoje špecifické frekvencie.
Tieto vibrácie umožňujú bunkám účinne spolu komunikovať; čo umožňuje skupinám buniek spolupracovať a vykonávať určité funkcie, ktoré zabezpečujú, že orgány, svalové tkanivo a ďalšie časti tela pracujú na optimálnej úrovni.

Bohužiaľ, rôzne stresory môžu mať významný vplyv na schopnosť týchto buniek vysielať tieto vibrácie a komunikovať s bunkami nachádzajúcimi sa okolo nej. Ak sa to stane, môžu sa vyskytnúť mnohé príznaky a nakoniec sa môže vyvinúť aj choroba. Inokedy zas dochádza k narušeniu autoregulačného systému, zníženiu imunity a vzniku chronických ochorení. Tu prichádza biorezonančná terapia – analyzovaním vibrácií, ktoré sú vylúčené z každej bunky v tele, je zariadenie schopné zistiť akékoľvek vibrácie, ktoré sa nezdajú „zdravé“. Keď sa takéto vibrácie zistia, zariadenie je schopné poskytnúť presné údaje o tom, kde presne v tele človeka boli zistené tieto negatívne vibrácie.

Z tohto dôvodu to znamená, že terapeutický prístroj Biorezonancia je užitočným nástrojom, ktorý je možné využiť pri diagnostike mnohých rôznych zdravotných stavov a dokonca v niektorých prípadoch chorôb.