Vstupná konzultácia a biorezonančné meranie – Dospelí 60 EUR*

Vstupná konzultácia a biorezonančné meranie – Deti do 10 rokov 35 EUR 

Kontrolna konzultácia a biorezonančné meranie20 EUR

Terapia plazmovým generátorom Plazmotronic12 EUR/45 min.

Možnosť vypožičania prístroja Solo Freq Personal Medio aj na doma 10 EUR/deň

Metaharmonizácia5 EUR

 

*V cene je zahrnutá komplexná biorezonančná analýza celého organizmu, ktorá zahŕňa zisťovanie miery zaťaženia patogénnymi organizmami akými sú: plesne, parazity, baktérie, vírusy, alergie, záťaže ťažkými kovmi, ďalej posúdenie stavu jednotlivých orgánových systémov a meridiánov.