Pri frekvenčnej terapii sa využívajú poznatky Dr. Rife-a, ktorý svojím celoživotným výskumom zistil, že pôsobením určitej frekvencie nízkofrekvenčného elektrického prúdu na určitý typ patogénnu, vírusu, baktérie, plesne a pod., jeho membrána praská, v dôsledku čoho takýto mikroorganizmus hynie. Nakoľko zdravá ľudská bunka má bunkovú membránu mnohonásobne odolnejšiu, nehrozí jej poškodenie. Zároveň je dokázané že každý patogén, či už ide o parazita, baktériu, hubu alebo vírus, reaguje na inú frekvenciu. Jednoducho povedané, Pôsobenie opačnej frekvencie ku kmitaniu buniek týchto patogénov spôsobí úplné zastavenie kmitania a tým aj ich odumretie.

Frekvenčná terapia vo vnútri ľudského tela bez vedľajších alebo negatívnych účinkov ničí choroboplodné mikroorganizmy. Vysielané nízkofrekvenčné vlnenia, resp. pulzy prechádzajú našimi tkanivami, pričom rozkmitajú bunečné membrány parazitov a baktérií, vírusov až do momentu, kedy nakoniec prasknú. Membrány ľudských buniek zostávajú pri frekvenčnej terapii nepoškodené, z dôvodu, že sú sto tisíckrát odolnejšie voči týmto impulzom, než membrány likvidovaných patogénov.

VÝHODY:
– pôsobí na široké spektrum patogénnych mikroorganizmov ako podporná terapia.
– naštartuje proces detoxikácie.
– účinnosť pri boji proti akútnym ochoreniam ( dýchacie cesty, močové cesty, gynekologické infekcie, zápaly rôzneho pôvodu, atď. )

Dĺžka trvania terapie sa volí individuálne podľa stupňa záťaže. V rámci jedného dňa, od pár minút do 90 minút.
Prístroje Diacom majú vo svojej databáze 1 750 frekvencií, ktoré dokážu nielen diagnostikovať, ale aj úspešne likvidovať prostredníctvom frekvenčnej terapie.
Okrem frekvenčnej terapie prístroj má k dispozícii aj nástroj Harmonizácie, ktorý sa aplikuje priamo cez sluchátka klientovi – Meta terapia.

Frekvenčná terapia sa vykonáva prístrojmi:
Solo Freq Personal Medio a Plazmovým generátorom Plazmotronic 3.

Harmonizácia a Meta terapia:

V podstate ide o stabilizáciu prítomných faktorov, aby sa predišlo k následnému zhoršení situácie. Je to možné dosiahnuť aplikáciou МЕТА harmonizácie.. Prečo МЕТА? Pojem МЕТА pochádza z gréckeho jazyka a znamená (prechod k niečomu inému).

Pri chorobných procesoch alebo pri akejkoľvek inej disharmónii je najskôr potrebné vykonať stabilizáciu narušenia bunkového informačného metabolizmu, čo je potrebné pre proces regenerácie chemických a fyzických vlastností matrice. Za týmto účelom môžeme použiť techniku informačného, energetického pôsobenia na magnetické pole bunky pomocí МЕТА harmonizácie. Tato technika je určená ku stabilizácii procesov prebiehajúcich v destabilizovanom tkanive a pomáha zmenšiť zátaž na aktívnu bunku, ktorá se nachádza vedľa bunky chorej. Takýmto spôsobom pomáhame obísť vplyv energetiky mŕtvych buniek na informačný metabolizmus buniek zdravých.

Funkčnosť Metaharmonizácie:
– odstraňovanie stresu
– predanie informácie chorej bunke, ako by bola zdravá.