Pracovala som v oblasti životného prostredia, od malička ma zaujímala čistota prostredia, v ktorom žijeme, zdravá strava a vplyv psychického alebo duševného stavu na stav zdravotný.

Prepojenie Telo – myseľ – duch – považujem nielen pri svojej práci, ale aj v osobnom živote, za kľúčové. Verím, že na telo treba nazerať ako na jednotu, kompletný celok, ktorého fungovanie je založené na harmónii a správnom fungovaní jeho jednotlivých celkov. Jednotlivé systémy musia byt v rovnováhe, pretože ak v niektorom zo systémov je problém – nastoliť rovnováhu nie je možne.

Celostný prístup k riešeniu problémov a celostná medicína je to, čo nám v dnešnej dobe umožní hľadať a nachádzať riešenia chorôb, dlhodobých chronických zátaží, alergií, či dokonca aj autoimunitných ochorení.

Ponúkam dostatočný čas na posúdenie Vášho zdravotného stavu. Ponúkam svoje skúsenosti, empatiu a poradenstvo v oblasti doplnkov výživy a stravy.